Skip to main content

Ochrana osobních údajů

1. Podnikající právnická osoba Saeli Resort, s.r.o., Česká 168/14, Mikulov 692 01 IČ 08065918, zapsána v obchodním rejstříku (dále jen „pronajímatel“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, adresu.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a pronajímatelem dojde k uzavření smlouvy o pronájmu. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.Pronajímatel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na zá kladě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Saeli Resort, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Dovolte nás upozornit, že dle Nařízení máte právo:

  • na zrušení zasílání obchodních sdělení kdykoliv,
  • na vznášení námitek proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte písemně prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Zpracování žádosti bude provedeno bez zbytečného odkladu.